SEKCJE KLUBU - TRENINGI

Sezon 2017/2018 - harmonogram treningów i składek członkowskich
(stan na 16.04.2018)

SEKCJA

SKŁADKA MIESIĘCZNA

SKŁADKA KWARTALNA

1 osoba

KARATE KIDS,
KARATE KYOKUSHIN, MMA

60 zł

160 zł

IAIDO

30 zł

80 zł

2 osoby z 1 rodziny
np. rodzeństwo

KARATE KIDS,
KARATE KYOKUSHIN, MMA

100 zł

280 zł

IAIDO

50 zł

140 zł

3 osoby z 1 rodziny np. rodzeństwo

KARATE KIDS,
KARATE KYOKUSHIN, MMA

140 zł

400 zł

IAIDO

80 zł

220 złSkładki członkowskie należy wpłacać:

- miesięczne do 10-ego każdego miesiąca,

- kwartalne do 10-ego pierwszego miesiąca kwartału

na konto Klubu Sztuk Walki "Shogun Żory":

Bank Pekao S.A. 92 1240 4357 1111 0010 5158 1162

podając w tytule "składka członkowska za imię i nazwisko za miesiąc ..."
design: Grzegorz Kudyk