Karate Kid

(dzieci 5-10 lat)

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami karate i judo – nauka podstaw karate, samoobrony, egzaminy na stopnie uczniowskie, dla chętnych możliwość udziału w rywalizacji sportowej na szczeblu krajowym

Zajęcia KARATE KIDS dla dzieci od 5 roku życia opierają się przede wszystkim na treningu ogólnorozwojowym, kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkościowe. Prowadzone podczas zajęć gry i zabawy ruchowe dostosowane są do możliwości i wieku dzieci. Uczestnicy treningów, poznając podstawowe techniki karate, rozwijają swój potencjał motoryczny i kształtują charakter. Młodzi adepci sztuki Karate uczą się dyscypliny, punktualności i dokładności w wykonywaniu techniki i zadań ruchowych. Rozwijają się zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i emocjonalnej. Trening Karate daje młodym ludziom możliwość nabycia pożądanych cech charakteru, takich jak umiejętność koncentracji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, skupienia, opanowania oraz wytrwałości w dążeniu do celu, jakim w tym przypadku jest zdanie egzaminu na kolejny stopień uczniowski (pas). Karate dla najmłodszych to pierwszy krok do tego, by dziecko w przyszłości miało świadomość jak wielką wartością i potrzebą jest aktywność fizyczna.

Program zajęć dla dzieci obejmuje:

  • wszechstronne ćwiczenia ogólnorozwojowe,
  • gry zespołowe i zabawy ruchowe,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • uzupełniające zajęcia z akrobatyki,
  • naukę podstaw karate,
  • naukę skutecznej samoobrony,
  • przygotowanie do startów na turniejach dla dzieci na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim (dla chętnych).

Kto może trenować karate?

Zacząć można już wieku 5 lat i praktycznie nie ma górnej granicy wiekowej. W naszym klubie trenują osoby, które rozpoczęły treningi nawet po 40 roku życia!

Jak się zapisać?

Wystarczy przyjść na jeden z treningów, zgłosić się do instruktora i zacząć trenować! Na pierwszym treningu można uczestniczyć na prawach gościa – bez żadnych opłat. Jeśli zajęcia spodobają się należy opłacić wpisowe i składkę członkowską za dany miesiąc. Trzeba będzie także wypełnić deklarację członkowską.

Co zabrać na trening?

Strój sportowy, wodę, ewentualnie klapki (karate trenujemy boso). Później przyda się zestaw ochraniaczy i karate-gi czyli popularnie mówiąc „kimono”.
Pierwszy trening

Najlepiej uczestniczyć w nim od razu jako ćwiczący, aby poczuć to „na własnej skórze”. Rodzice oczywiście mogą oglądać treningi swoich dzieci.

Jakie zasady panują na treningach?

Na treningu obowiązuje „etykieta dojo”. Oznacza to przede wszystkim dokładne wykonywanie poleceń instruktora, szacunek dla współćwiczących i miejsca treningu (dojo).

Jeśli nie wiesz co robić, po prostu naśladuj bardziej doświadczonych lub pytaj instruktora