O klubie

Stowarzyszenie ,,KLUB SZTUK WALKI SHOGUN ŻORY” powstało w kwietniu 2013 roku jako rozszerzenie działalności Klubu Karate Kyokushin Shogun Żory. Zrzeszamy grupę aktywnie spędzających wolny czas mieszkańców Żor i okolic zafascynowanych sztukami walki. Organizujemy zajęcia sztuk walki dla całych rodzin, integracyjne pikniki, pokazy, bierzemy czynny udział w zawodach oraz imprezach organizowanych przez władze miejskie i organizacje pozarządowe.

Głównymi celami działalności Klubu są:

  • wzrost aktywności ruchowej mieszkańców Żor poprzez trening sztuk walki
  • pożyteczne zorganizowanie czasu wolnego młodych ludzi i rozwijanie ich zainteresowań
  • promocja zdrowego stylu życia
  • rozwijanie pozytywnych cech charakteru takich jak stanowczość, opanowanie, wytrwałość, skromność, szacunek dla starszych.

Chcemy odciągnąć młodych ludzi od telewizora i komputera oraz bezmyślnego korzystania z gier i filmów. Chcemy pokazać, że warto poprawiać swoją kondycję fizyczną, że dzięki treningom sztuk walki młodzi ludzie kształtują swój charakter, stają się bardziej odporni na stres, silniejsi psychicznie, są wytrwalsi w dążeniu do osiągania celu.

Trening sztuk walki nie tylko wzmacnia fizycznie, poprawia szybkość, zwiększa czujność, kształtuje świadomość. Wyrabia też zaufanie do własnych możliwości (bez elementów zarozumiałości czy zuchwałości), przekonuje o własnej sile i zdolności reagowania w różnych, niejednokrotnie ekstremalnych sytuacjach.  Ufność we własne możliwości niesie ze sobą opanowanie i poczucie wewnętrznego spokoju. To właśnie jest wyróżniającą cechą sztuk walki, które można trenować przez wiele lat, od dziecka do pełnej dojrzałości.

W dzisiejszym coraz bardziej zbrutalizowanym świecie, wobec częstych przypadków agresji i przemocy w szkole, na ulicy, świadomości, że nasze dziecko jest w stanie obronić się samo nie da się przecenić.

Dojo jest środowiskiem pozytywnych wzorców (trenerzy, instruktorzy). Trenują tu i ściśle współpracują osoby w różnym wieku oraz z rozmaitych grup społecznych. Kształtuje to umiejętność współpracy, ale także zdrowej rywalizacji.

Sztuki walki doskonale rozwija koordynację ruchową, płynność ruchów i równowagę, uczą kontrolować oddech, zachować właściwą postawę, uczą pokory i wygaszania agresji.