Składki członkowskie

Ilość ćwiczących z jednej rodziny Sekcja Wysokość jednorazowej składki wpisowej Wysokość miesięcznej składki członkowskiej (od września do czerwca)
1 osoba KARATE KIDS, KARATE KYOKUSHIN, MMA 30 zł 70 zł
IAIDO 30 zł
każda kolejna osoba KARATE KIDS, KARATE KYOKUSHIN, MMA 40 zł
IAIDO 20 zł

Składki miesięczne należy wpłacać do 10-ego za dany miesiąc treningowy od września do czerwca na konto Klubu:

Bank Pekao S.A. 92 1240 4357 1111 0010 5158 1162

W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: „składka członkowska za (imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka) za miesiąc (wrzesień-czerwiec)”.

Wysokość składki jest stała niezależnie od ilości treningów w miesiącu.